"Wie het licht bezit kan in het midden gezeten genieten van een heldere dag."

Mijn naam is Truus van Alphen en ik ben in 1946 geboren te Haarlem. Door  mijn grootvader ben ik in aanraking gekomen met de kunst door bezoeken aan het Rijksmuseum maar de ware liefde om zelf met beeldende kunst bezig te zijn ontstond  toen de kinderen opgroeide en ik tijd kreeg om echt voor mijzelf iets te gaan ondernemen. Dat hield in, het volgen van lessen in kunstgeschiedenis en schilderen in de plaatselijke creatieve centra. Ik vond dat dat te lang duurde en ik les ging nemen bij de kunstschilder Max Bueno de Mesquita die mij klaarstoomde voor de academie de KABK te Den Haag.

Deze schilder vertelde veel over het joodse leven en onze christelijke cultuur en daar ontstond het idee mij te gaan verdiepen in onze christelijke achtergrond om te zien of dit ook voor iemand zonder religie, zoals ik, iets zou betekenen en een experiment wat daar uit volgde was het schilderen van de Kruiswegstaties en het schilderij 'In Afwachting ' hetgeen resulteerde in een expositie in de Groenmarktkerk te Haarlem en deelname aan de Kunstlijn Haarlem. Mijn verdere werk bestaat uit het sublimeren van landschappen in grote vlakken waarin ik het essentiële wil weergeven. Filosofie en meditatie moet mij in dit alles de verdieping geven die ik  zoek en in mijn werk wil laten zien.